U bent hier: Home / STUUR kernfysicalab

STUUR kernfysicalab

De STUdent-onderzoeker als wetenschapsambassadeUR

In het STUUR kernfysicalab kunnen leerlingen zelf aan de slag om een aantal eigenschappen van en fenomenen in verband met ioniserende straling te onderzoeken en beter te begrijpen

Praktisch

Wat?

We bieden de mogelijkheid om leerlingenproeven in klasverband uit te voeren in een KU Leuven lab.
Alle proeven sluiten aan bij de leerplannen fysica. In de experimenten zijn elementen van SETOC ingebouwd.

Voor wie?

Leerlingen S.O. van de derde graad in studierichtingen met fysica in het curriculum.
We kunnen maximaal 24 leerlingen tegelijkertijd ontvangen. Leerlingen werken in groepjes van twee.

Waar?

Gebouw C, Celestijnenlaan 200, Heverlee, van de KU Leuven.

Wanneer?

Een bezoek kan steeds op donderdag. Het programma duurt maximaal een halve dag. Andere dagen zijn mogelijk in afspraak en onder voorbehoud van beschikbaarheid van lokalen en begeleiders.

Begeleiding

De proeven worden uitgevoerd onder toezicht van twee practicumbegeleiders en studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Natuurwetenschappen – fysica in een veilige meetomgeving, waarbij alle wettelijke normen gerespecteerd zijn.

Er wordt enkel gewerkt met ingekapselde bronnen, met lage activiteit, speciaal ontwikkeld voor didactische doeleinden. Er is geen besmetting mogelijk. De meetapparatuur is speciaal aangepast aan deze bronnen.

Leerlingen krijgen tijdens de inleiding specifieke informatie over veilig omgaan met ioniserende straling. De totale dosis die een leerling tijdens deze meetsessies maximaal kan oplopen is 0,4 µSv. Dat is minder dan 0,5 promille van de jaarlijks toegestane dosis voor leerlingen tussen 16 en 18 jaar in leeromstandigheden.

Kostprijs

Om de kosten te dekken wordt er 50 euro per klas aangerekend.

Geïnteresseerd?

Contacteer STUUR@kuleuven.be

Welke proeven?

 • Identificatie van een bron
  De leerlingen leren de GM-teller gebruiken en hoe ze de bronnen correct moeten hanteren.Ze leiden af welke soort emissie een bepaalde bron produceert.
 • Absorptie
  De invloed van absorberende plaatjes op de intensiteit van de telpulsen wordt onderzocht.
  Hieruit kan afgeleid worden welke afscherming gebruikt moet worden bij een bepaalde bron.
 • Beta
  Uit de afbuiging van β -deeltjes in een magnetisch veld wordt de energieverdeling afgeleid van de uitgezonden elektronen of positronen.
 • Afstandsafhankelijkheid
  De invloed van de afstand op de intensiteit van de telpulsen wordt onderzocht.
 • Wilsonvat
  Het gedrag van α-emissie van een Ra-226 bron wordt bestudeerd.

De verwerking van de meetresultaten wordt gestart, de afwerking kan thuis of in de klas gebeuren.